En vacker liten blåmes mitt i vinter

Bildkälla: www.fotoakuten.se

När ska man börja?
Många är frågande över när man ska börja mata fåglarna och svaret kan upplevas diffust, vill du lyckas med din fågelmatning bör du börja tidigt, när första snön har fallit eller efter ett par frostnätter. Börjar man tidigt vänjer sig den så kallade stamtruppen vid att det är hos dig maten finns. Vilka fåglar som ingår i stamtruppen varierar beroende på om man bor i villaområden eller på landsbygden. Det är de fåglar som häckar i närheten och som stannar kvar året om.

Vad äter fåglarna?
Fåglar gör vår trädgård levande och intressant. Vilken typ av frö du serverar är ofta avgörande för vilken/vilka sorters fåglar som kommer till just din trädgård. Precis som vi så har även fåglarna olika matfavoriter, olika sorters fåglar gillar förstås olika sorters mat. Här nedan följer därför en förteckning med de fröer som vi erbjuder och till vilka fåglar de passar bäst och så vidare.

 

hampfrö 1kg
Hampfrö 1 kg 

Energirika frön för utfodring av vildfåglar.
Dessa fåglar har Hampfrö som favorit: Grönfink, domherre, bofink, bergfink, gråsparv, pilfink, talgoxe, blåmes, entita, talltita.

 

solrosfrö 1 kg
Solrosfrö 1 kg

Energirika frön för utfodring av vildfåglar.
Solrosfrön, som är ett av de större fågelfrön, äts gärna av grönfinkar, stenknäck, talgoxe, nötväcka.

vildfågelfrö 1 kg
Vildfågelfrö 1 kg

Fröblandning för utfodring av vildfåglar. Innehåller cirka 60 % fetthaltiga fröer, till exempel hamp- och solrosfrön,
vilket ger en kvalitativ och energirik fröblandning. Den här sorten gillas av Gråsparv, pilfink, bofink, bergfink, grönfink, gråsiska, grönsiska, järnsparv.

 

jordnötsstrumpa 205 g
Jordnötter i nätstrumpa 205 g

Jordnötter är en fettrik och populär föda för grönfinkar, mesar, sparvar, nötväckor, gröngölingar och siskor. Undvik saltade eller rostade jordnötter.

 

talgboll 4x90g
Talgboll 4x90g

Energirik talgboll för utfodring av vildfåglar. Innehåller fetthaltiga fröer och spannmål.
Blåmes, talgoxe och nötväcka är några av de fåglar som tycker om talgbollens feta innehåll

Glöm inte fåglarnas säkerhet - Tänk på att binda fast nätkassarna ordentligt!
Tomma nätkassar som hänger kvar eller lossnat, kan småfåglarna lätt trassla in sig i, så ta bort dem så snart de är tömda.Tänk på att en del fåglar föredrar att äta frö som ligger på marken. Ett tips kan då vara att skotta undan lite snö och lägg en näve frö på marken när du fyller på fågelautomaten.Varför kommer det inga fåglar till min fågelautomat/ fågelbord?

Många kan säkert känna igen sig i att det ibland är tomt vid fågelautomaten. Ibland dag efter dag, ibland vecka efter vecka. Orsakerna kan vara flera men de vanligaste är:

• Någon i området har börjat mata tidigare.
• Det upplevs finnas någon typ av fara vid din fågelautomat.
• Det finns bättre mat vid en annan fågelautomat i närheten.
• Du matar för nära ditt fönster.
• Fågelautomaten är placerad på en alltför öppen och oskyddad plats.


Testa med att lägga ut ett varierat utbud av fröer så märker du snart vilket sort det är mest efterfrågan på och då kan du satsa mer på just den typen av fågelmat.

Fåglar kan också vara blyga och vissa är inte så djärva i början, har du då din fågelautomat precis vid fönstret är risken stor att de inte vågar sig fram. Prova då att börja matningen en bit bort ifrån fönstret för att på så sätt vänja dem och du kan då allteftersom locka dem närmare och närmare
.
Har du din fågelautomat placerat långt ifrån något skyddande buskage eller träd kan du kanske flytta fågelautomaten till en mer skyddad plats.


Övrigt att tänka på när det gäller fågelmatning

Många fåglar, särskilt mesar, tillbringar större delen av sin vakna tid till att äta. De föredrar därför platser där det råder lugn och ro framför ställen med mycket störningar. Har du din fågelautomat vid en väl frekventerad ytterdörr kan det vara anledningen till att fåglarna undviker ditt sällskap. Skyddet är viktigt, kommer hotet farande är en buske, häck eller liknande ofta livsavgörande.

Tänk även på att det inte bara är småfåglarna som gillar fågelmaten, även större fåglar som skator, kajor och nötskrikor lockas dit. En annan sak att tänka på är att om det blir mycket fågelmat som trillar ner på marken, kan detta dra till sig råttor, vilket kanske inte alltid är så trevligt.