Sättlök är lika lätt att odla som potatis – och du slipper kupningen! Att odla sättlök är inte bara
enkelt utan ger
också snabb utdelning.

”Red baron”, ”Red sun”, ”Centurion” och ”Rtuttgarter riesen” heter våra sättlökar för säsongen.
Vi rekommenderar att du blandar efter smak och tyck.

Sättlök