1. Val av sättpotatis
Välj först vad för slags potatis du vill ha beroende knölegenskaper och när du önskar skörda den. Använd alltid
stadsplomberad kvalitetssäkrad sättpotatis (utsäde), då detta är en garanti för att få friska och rika skördar.
Klassificerat basutsäde är av högsta tillgängliga kvalité. Kontrollera alltid plomberingsetiketten på sättpotatispåsen,
där det klart ska stå potatissort, tidighet, klassificeringsnummer, klass, storlek, certifieringsutgivare
samt flertalet andra uppgifter. Var uppmärksam om påsen saknar etikett
eller om den är ofullständig i de ovannämnda uppgifterna.


2. Förgro din potatis
Plocka ur potatis först ur förpackningen och placera potatisen förslagsvis var för sig i en äggkartong,
i ett ljust, rumstempererat (15-20°C) och frostfritt utrymme. Det ska ske några veckor före plantering.
Sättpotatisen kommer då att få groddar som gör att potatisen växer fortare när den väl är planterad.
Förgroning är inte alltid nödvändigt men är en bra start för potatisen!


3. Jordförberedelser och plantering
Att odla potatis är enkelt! Välj ut en ny plats i trädgårdstäppan på hösten/våren för potatissättning och jordförbättra
trädgårdslandet (lerjorden) med barkmull, kompost och sand. Grundgödsla sedan jorden med exempelvis Stubbetorps
Trädgård och Potatisgödsel, som är ett miljövänligt, kravgodkänt långtidsverkande gödsel. Bearbeta jorden
väl (till 15-20 cm djup) och gör hål för sättpotatisen, se tabellen nedan. Tänk på att groddarna ska vara uppåt!

4. Odling
När du väl har satt ner sättpotatisen i jorden gäller det att vattna ofta speciellt viktigt
vid torka. Luckra jorden efter hand och rensa bort allt ogräs. Kupa upp jord kring
potatisplantan när den är 10 – 15 cm hög. Täck knölarna inte bladen! Knölar som
utsätts för ljus blir gröna och oätliga.


Du kan även odla potatis i exempelvis
pallkrage och i hink. Gör enligt nedan.


I pallkrage
1. Välj ut en solig plats i trädgården.
2. Lägg ut markduk för att hindra gräs och ogräs.
3. Ställ två pallkragar på varandra och fyll på med plantjord och långtidsverkande gödsel
Stubbetorp Trädgård & Potatisgödsel.
4. Sätt potatisen (förgrodd), inte för djupt (ca 5 cm) och täck med jord.
5. För snabb uppkomst och tidig skörd, täck pallkragen med odlingsväv.
6. Vattna och kupa upp jord runt plantorna allteftersom blasten växer.
7. Tag bort väven när frostrisken är över.


I hink
1. Förgro potatisen. Placera potatisen ljust och i rumstemperatur 3 – 4 veckor
innan den sätts.
2. Odla i dränerade stora krukor eller hinkar.
3. Fyll i 10 cm jord, sätt en eller flera potatisar och fyll sedan så potatisen täcks
med ca 5 cm jord. Vid frostrisk ta in odlingskärlet!
4. Fyll på med mer jord när plantan kommer upp. Upprepa tills kärlet är fullt.
5. Varm placering ger tidig skörd; dock högst 25°C.
6. Vattna ofta vid torka.


5. Skörda din potatis
Innan du tar upp din potatis, skrapa bort lite jord så du ser om potatisen har uppnått den storlek du
önskar. Om du vill lagra in din potatis för senare konsumtion, klipp av blasten och låt potatisen ligga
kvar i jorden 2-3 veckor. Då bildar potatisen tjockare skal och klarar lagringen bättre.


6. Förvaringsrekommendationer
Lagringslokal/rum: Svalt, frostfritt, luftigt och mörkt. Om möjligt temperatur 5-15°C.
Lagringsmaterial: Säckvävssäckar, trälårar, papperspåsar då det är luftigt.


• Tänk på att undvika ljus på potatisen då potatisen vid ljusexponering blir grön och oätlig!
• Undvik täta plastpåsar som förvaring!

Textkälla: Stubbetorppotatis.se