1. I mars-april sås tomatfröna i odlingskärl fyllda av såjord. Jag brukar bredså mina frön i en begagnad vindruvslåda men det går lika bra att använda sig av minidrivhus, pluggbox eller liknande. Se till att hålla sådden fuktig och att värmen inte understiger 20 grader, tomater gror dåligt i låga temperaturer.
Odlingen kan till exempel placeras över ett element men allra enklast är det att använda en värmematta eftersom du då lätt kan kontrollera värmen.
Tänk på att det ofta bildas kondens i minidrivhus när värmen kommer underifrån – lufta ordenligt för att förhindra mögelangrepp.

2. När de första karaktärsbladen tittar fram är det dags för omskolning i krukor.
Sätt plantan så djupt i den nya krukan att de första bladen är precis ovanför jorden.
Tomater har nämligen den egenskapen att de kan bilda rötter utefter stammen och genom att sätta plantan djupt utvecklas rotsystemet bättre.
Placera tomatplantan i ett fönster som vetter åt söder. I annat fall måste plantan få tillskottsbelysning i form av en växtlampa eller ett växtlysrör.
Nu bör plantan även få stå något svalare, cirka 18-20 grader är lagom. Näringsvattna med Biobact Tomatnäring från och med vecka två i den nya krukan.

3. Då plantans rötter börjar titta ut under krukan och minst tre bladpar har vuxit fram, omskolar jag återigen plantorna.
Denna gång till en 1-liters mjölkkartong. Gör små dräneringshål i kartongens nedre hörn, lägg lecakulor i botten och fyll på med näringsrik jord.
Plantera tomatplantan på ett djup ner till det lägsta bladparet och vattna. 

4. Vissa tomater behöver tjuvas för att de ska ge så stor skörd som möjligt. Läs på fröpåsen om din sort är en sådan.
Det gäller att ha koll på dessa tjuvar under hela odlingssäsongen eftersom de annars stjäl näring från plantan, näring som egentligen
skulle ha använts till att bilda tomater.

5. När nattemperaturen inte understiger 8 grader går det bra att plantera ut tomaterna i växthus eller på friland. En tomatplanta behöver en kruka fylld med minst 10 liter jord. Avhärda plantorna försiktigt innan de planteras ut på friland. Näringsvattna med Biobact Tomat under hela odlingssäsongen för att få livskraftiga plantor och i förlängningen många tomater.


Textkälla: Nelson Garden