Odla din egen Vitlök

2015-09-10 13.18

God, nyttig och lätt att odla

Vitlök höjer smaken på många maträtter. Att odla och skörda den själv ger dessutom en känsla av Medelhavet där hemma.

Säg vitlök och du får genast starka kommentarer tillbaka. Få grönsaker väcker så mycket känslor som denna. Anledningen är säkerligen dess karaktäristiska smak – och lukt. Samtidigt är vitlöken en bas i mångas huskurer och fungerar som medicin för kroppen. Den kan bland annat skydda mot svamp och virus.  

Plantering

Lök trivs verkligen inte i för fuktig jord, så se till att du har en dränerad plats för lökarna. Jorden ska vara mullhaltig och kalkrik. Vitlöken odlas som en klyfta som du sätter i jorden, helst på hösten, för skörd nästa sommar. Att vintern är kall spelar ingen roll, vitlöken är mycket tålig. Sätt klyftan 5–10 cm djupt och ha cirka 15 cm mellan varje klyfta.  

Så växer den

En klyfta ger en hel vitlök.  

Förvaras

Löken ska helst torka utomhus och förvaras sedan upphängd på en torr och luftig plats. Den håller då i cirka 6 månader.

I år hat vi tre olika sorter:

Unikat 2-packEn tidig, medelstor sort med grålila skal som oftast ger 8-13 vackert lilafärgade klyftor per lök. En nyhet från Tjeckien som både är köldtålig och lagringsbar. Det här är en läckerhet för såväl ögat som gommen.

Thermidorme 1-pack, Detta är vitlöken för dig som älskar det franska köket. Den är stor, tidig och mycket köldtålig. Den har en svagt lila färgton och ger vanligtvis mellan 8 och 14 klyftor per lök. Sorten är mindre benägen att utveckla halslök, blasten går att fläta och den passar bra för lagring. 

Therador 2-pack, Utsökt smak, hög skörd och dessutom väldigt tålig och lättodlad – vad mer kan man begära?

Läs mer om dom här

0 Comments | Posted in Nyheter By FröMedPosten Administratör

Grön Väx Gödselstav

2015-04-04 12.22

En spännande nyhets som vi såg när vi var på Emlia Garden mässan var Grön Väx Gödselstav från Weibulls Horto
som är nominerad till årets trädgårdsproukt 2015. 
Produkterna bedöms av en jury och vinnaren utses i mars. 

Grönväx är en långtidsverkande näring som ger dina träd och buskar nytt liv. 
Ofta gödslar vi gräsmattan och våra rabatter så de blir frodiga och vackra.
Det är lätt att glömma bort att även buskar och träd behöver påfyllning av olika näringsämnen.

Med GrönVäx tillför du nytt liv till dina träd och buskar på ett enkelt och billigt sätt. Du får en professionell, 
långtidsverkande produkt som innehåller precis alla de näringsämnen som dina träd och buskar behöver.

- Säkrar etablering vid plantering
Grön Väx- Tätar glesa häckar
- Vitaliserar träd och buskar
- Effekten varar i tre år
- Enkelt och billigt att applicera

Superenkelt att använda på bara 3 steg har du 3 års komplett näring

1. Gör ett hål i marken med ett spett eller liknande redskap utmed trädets dropplinje. Hålet bör vara 3-4 decimeter djupt.
En torrare jordmån har något djupare rötter och behöver därför något djupare hål.

2. Placera staven (ta bort det vita locket) så att den övre delen är 1-3 decimeter under markytan. Placera resterande stavar jämnt fördelade utmed trädet eller buskens dropplinje.
Gör ett hål i marken med ett spett eller liknande redskap utmed trädets dropplinje. 
Hålet bör vara 3-4 decimeter djupt. En torrare jordmån har något djupare rötter och behöver därför något djupare hål.

3. Stampa till med klacken ovanpå jorden för att täcka hålet.

 

0 Comments | Posted in Nyheter By FröMedPosten Administratör

Potatisodlingsguide

2015-03-26 13.50

1. Val av sättpotatis
Välj först vad för slags potatis du vill ha beroende knölegenskaper och när du önskar skörda den. Använd alltid
stadsplomberad kvalitetssäkrad sättpotatis (utsäde), då detta är en garanti för att få friska och rika skördar.
Klassificerat basutsäde är av högsta tillgängliga kvalité. Kontrollera alltid plomberingsetiketten på sättpotatispåsen,
där det klart ska stå potatissort, tidighet, klassificeringsnummer, klass, storlek, certifieringsutgivare
samt flertalet andra uppgifter. Var uppmärksam om påsen saknar etikett
eller om den är ofullständig i de ovannämnda uppgifterna.


2. Förgro din potatis
Plocka ur potatis först ur förpackningen och placera potatisen förslagsvis var för sig i en äggkartong,
i ett ljust, rumstempererat (15-20°C) och frostfritt utrymme. Det ska ske några veckor före plantering.
Sättpotatisen kommer då att få groddar som gör att potatisen växer fortare när den väl är planterad.
Förgroning är inte alltid nödvändigt men är en bra start för potatisen!


3. Jordförberedelser och plantering
Att odla potatis är enkelt! Välj ut en ny plats i trädgårdstäppan på hösten/våren för potatissättning och jordförbättra
trädgårdslandet (lerjorden) med barkmull, kompost och sand. Grundgödsla sedan jorden med exempelvis Stubbetorps
Trädgård och Potatisgödsel, som är ett miljövänligt, kravgodkänt långtidsverkande gödsel. Bearbeta jorden
väl (till 15-20 cm djup) och gör hål för sättpotatisen, se tabellen nedan. Tänk på att groddarna ska vara uppåt!

4. Odling
När du väl har satt ner sättpotatisen i jorden gäller det att vattna ofta speciellt viktigt
vid torka. Luckra jorden efter hand och rensa bort allt ogräs. Kupa upp jord kring
potatisplantan när den är 10 – 15 cm hög. Täck knölarna inte bladen! Knölar som
utsätts för ljus blir gröna och oätliga.


Du kan även odla potatis i exempelvis
pallkrage och i hink. Gör enligt nedan.


I pallkrage
1. Välj ut en solig plats i trädgården.
2. Lägg ut markduk för att hindra gräs och ogräs.
3. Ställ två pallkragar på varandra och fyll på med plantjord och långtidsverkande gödsel
Stubbetorp Trädgård & Potatisgödsel.
4. Sätt potatisen (förgrodd), inte för djupt (ca 5 cm) och täck med jord.
5. För snabb uppkomst och tidig skörd, täck pallkragen med odlingsväv.
6. Vattna och kupa upp jord runt plantorna allteftersom blasten växer.
7. Tag bort väven när frostrisken är över.


I hink
1. Förgro potatisen. Placera potatisen ljust och i rumstemperatur 3 – 4 veckor
innan den sätts.
2. Odla i dränerade stora krukor eller hinkar.
3. Fyll i 10 cm jord, sätt en eller flera potatisar och fyll sedan så potatisen täcks
med ca 5 cm jord. Vid frostrisk ta in odlingskärlet!
4. Fyll på med mer jord när plantan kommer upp. Upprepa tills kärlet är fullt.
5. Varm placering ger tidig skörd; dock högst 25°C.
6. Vattna ofta vid torka.


5. Skörda din potatis
Innan du tar upp din potatis, skrapa bort lite jord så du ser om potatisen har uppnått den storlek du
önskar. Om du vill lagra in din potatis för senare konsumtion, klipp av blasten och låt potatisen ligga
kvar i jorden 2-3 veckor. Då bildar potatisen tjockare skal och klarar lagringen bättre.


6. Förvaringsrekommendationer
Lagringslokal/rum: Svalt, frostfritt, luftigt och mörkt. Om möjligt temperatur 5-15°C.
Lagringsmaterial: Säckvävssäckar, trälårar, papperspåsar då det är luftigt.


• Tänk på att undvika ljus på potatisen då potatisen vid ljusexponering blir grön och oätlig!
• Undvik täta plastpåsar som förvaring!

Textkälla: Stubbetorppotatis.se

0 Comments | Posted in Nyheter By FröMedPosten Administratör

Tid för omskolning

2015-03-15 19.24

Tiden från frö till liten planta går fort i vårljuset.

Såjord har ett lågt näringsinnehåll då de första rötterna på plantorna är mycket känsliga för hög koncentration av näring.
När plantan etablerat sig behöver den mer näring för att orka växa ytterligare och behöver då planteras om i jord med mer näring.

När

När fröna grott och plantan börjar spira bildas de första bladen, hjärtblad. De ser ungefär likadana ut oavsett vad du sått.
Därefter utvecklar plantan karaktärsblad som ser ut som bladen på en färdig planta fast mindre. När 2-3 karaktärsblad utvecklats är det dags att skola om.

Hur 

Fyll en kruka med blomjord och gör en grop i jorden för plantan. Har du sått i briketter flyttar du över dem med plantorna i den nya krukan,
har du sått i såjord flyttar du över plantan försiktigt så att inga rötter skadas. Fyll på med ett lager jord och vattna.

Många plantor kan behöva planteras om flera gånger i större krukor innan utplantering.
Varje gång du planterar om i en större kruka ska du sätta plantan något djupare än i tidigare plantering. Då utvecklas nya rötter och stammen blir kraftigare.

Ta hand om rötterna

De små plantornas rötter är väldigt känsliga och det är därför viktigt att inte skola om för tidigt och att du är försiktig vid hanteringen av plantan.
Om du klipper av de längsta rötterna utvecklar plantan ett mer förgrenat rotsystem.

Ljus och värme

För att plantorna ska utvecklas i lagom takt behövs balans mellan ljus och värme.
Kombinationen av varm inomhusluft och för lite ljus ger ofta långa och rangliga plantor.
Optimalt för de små plantorna är att stå ljust men svalt, cirka 15 grader.
Om du inte har möjlighet att placera din odling i den miljön kan du istället kompensera den varma
inomhusluften med extra belysning under 12-14 timmar per dygn. Använd lysrör eller lågenergilampor som inte avger
någon värme och häng belysningen cirka 30 centimeter ovanför plantorna.

Bild & Textkälla: Weibulls - Econova

0 Comments | Posted in Nyheter By FröMedPosten Administratör